Erling Haug AS utvider på Vestbase

Erling Haug AS var i 1980 en av de første aktørene på Vestbase. Siden har firmaet vært representert på basen, men har de siste 25 årene hatt sitt avdelingskontor like utenfor Vestbase i Verkstedveien 10. Nå står imidlertid en ny epoke for tur.

Vestbase og Erling Haug ble i høst enige om en leieavtale som tilsier at all produksjon, administrasjon og teknisk service i Kristiansund flyttes ned på selve basen. Nærmere bestemt til deler av bygg 43, hvor tidligere Certex Offshore Services har hatt sitt tilholdssted. Noe aktivitet knyttet til martim service blir værende igjen på utsiden inntil videre.

«Vi har vurdert flere alternativer de siste årene, både på utsiden og innsiden av basen. Vi får nå alt samlet på et sted, godt optimalisert og tilpasset vår aktivitet», sier adm.dir Kristian Steinshylla. «Vestbase har vært meget fleksibel i sin tilnærming for at dette skal bli så bra som mulig, og det er noe vi setter stor pris på», tilføyer han.

Markedssjef på Vestbase AS, Ture Haugen, er veldig fornøyd med at Erling Haug AS har valgt å videreføre og å samle sin aktivitet i næringsparken Vestbase. «Erling Haug sine produkter og tjenester er attraktive innenfor de aktivitetene som er her på Vestbase, både for mange av de nær 50 selskapene etablert her – men også i stor grad for våre kunder/fartøy som anløper havnen. Erling Haug er også tungt inne i andre næringer enn olje og gass-næringer, bla. innenfor maritim og marin sektor. Det sammenfaller godt med vår strategi om å videreutvikle Vestbase som knutepunkt og servicehavn for ulike næringer og aktører».

Avd.leder og ansvarlig for flytteprosessen, Ole Ersvik, poengterer at selskapet nå får utnyttet sine  ressurser langt mer effektivt. Dette gjelder både personal, arealer, logistikk og teknisk utstyr. «Vi bygger nå opp en større produksjonsavdeling enn tidligere, og blir et av bransjens mest effektive innen produksjon av både løfteutstyr og kjettingredskaper. Det at vi valgte Vestbase, gjør og at vi kan fortsette vår gode service knyttet til offshore industrien innenfor service på bl.a. risere og annet subsea utstyr, både løfteteknisk og innenfor alle metoder NDT».

Øystein Hestvik, Leder for markedsavdelingen – region Vest, ser et stort potensiale i at servicen blir  flyttet nærmere skipstrafikken. «Vi har økt oppdragsmengde mot både havbruk og andre maritime kunder, og gjennom enklere tilgang til havn, større lagerkapasitet og mer arealer blir det lettere å få utført ekspeditte leveranser. Vi vil bli en komplett leverandør innen vår bransje, med utstyr, service og tjenester til hele den blå næringen».

Erling Haug AS leverer ståltau, løfteprodukter, fortøyning og skipsutstyr til segmentene industri, maritim, havbruk og offshore. Selskapet fusjonerte ved nyttår med Certex Offshore Services AS, og har gjennom dette økt sitt servicetilbud ytterligere til også å omfatte NDT og teknisk service. Selskapets øvrige servicetilbud omfatter spoling, inspeksjon, kran og løfteteknikk, samt kontroll og service på redningsflåter og annet maritimt redningsmateriell.

EH-7388.jpg

 

Nyheter

Rss