Hos Erling Haug AS har vi en uttalt kvalitetspolitikk som gir føringer i vårt daglige arbeid. Vi ønsker hele tiden å forbedre oss, og gjennom kvalitetssystemet vårt har vi et verktøy for å kunne jobbe systematisk med å tilfredsstille våre kunder og kontinuerlig forbedre våre prosesser. Kontakt oss dersom du vil dele ris eller ros med oss – det er gjennom tilbakemeldinger vi kan bli bedre!

Vår policy

Erling Haug AS skal være en ledende leverandør av løft, fortøyning og skipsutstyr til industri, offshore og maritim bransje i Norge. I tillegg skal vi videreutvikle vårt tilbud av sakkyndig kontroll og reparasjoner innenfor kran, løfteteknikk, teknisk service, NDT og maritim service.

Vi skal levere produkter og tjenester med rett kvalitet og minimal belastning på ytre miljø etter gjeldende lover og forskrifter. Vår policy er alltid å oppfylle våre kunders og aktuelle interessenters krav og behov gjennom være en god, fleksibel og profesjonell samarbeidspartner. Vi kaller dette The Lifting KnowHow.

Alle ansatte har et ansvar for kontinuerlig forbedring av systemene for kvalitet, ytre miljø og HMS. Ledelsen skal sørge for at vår policy er kommunisert og forstått i organisasjonen.

kristian.png
Adm. Direktør

Erling Haug AS har et kvalitetssystem som er sertifisert av DNV etter ISO 9001-standarden.

Erling Haug AS er sertifisert sakkyndig virksomhet for kontroll av kraner og løfteutstyr.

Erling Haug AS er kvalifisert leverandør til oljeindustrien gjennom Achilles JQS.

Erling Haug AS er kvalifisert leverandør til entreprenørene gjennom StartBANK.

Erling Haug AS leverer produktsertifisert fortøyningsutstyr til oppdrettsnæringen.

Erling Haug AS er kvalifisert leverandør til energisektoren gjennom Utilities NCE (tidligere Sellihca)