Vårt hovedkontor er lokalisert i sentrale Trondheim.

Erling Haug AS
Box 6200 Sluppen
7486 Trondheim

Besøk/leveranser
Vestre Kanalkai 21
7010 Trondheim

Tlf 73 53 97 00
Fax 73 53 97 00
E-post firmapost@haug.no
 

Åpningstider : Man-Fre 08:00 - 16:00
Vareutlevering åpent frem til 15.30

Kontaktpersoner:

ADMINISTRASJON/SALG


Kristian Steinshylla - Adm. dir.
Tlf.: 91 59 03 94
E-post: kristian.steinshylla@haug.no

Bjørn Hofstad - Salgs- og produktsjef - region Midt/Nord
Tlf.: 91 59 03 90
E-post: bjorn.hofstad@haug.no


Robert Pevik - Selger - havbruk 
T
lf.: 91 59 03 82
E-post: robert.pevik@haug.no


Geir Skille – Selger - industri
Tlf.: 91 59 03 63
E-post: geir.skille@haug.no


Kristine Brobakke - Teknisk sjef/KHMS/Faglig leder - region Midt/Nord
Tlf.: 91 59 03 94
E-post: 
kristine.brobakke@haug.no


Geir Skirstad - Salgleder Trondheim
Tlf.: 91 59 03 92
E-post: geir.skirstad@haug.no


Skule Kristiansen - Selger - maritim
Tlf.: 91 59 03 86
E-post: skule.kristiansen@haug.no 


Mona Berger Karlsen – Selger - ordrekontor
Tlf.: 91 59 03 96
E-post: mona.karlsen@haug.no

SERVICEAVDELING


Jon Egil Hammerø - Prosjektleder servicesalg
Tlf.: 91 59 03 61
E-post: jon.hammero@haug.no


Kristoffer Wiik - Kontrollør
Tlf.: 91 59 03 68
E-post.: kristoffer.wiik@haug.no


Rune Leraand – Serviceleder
Tlf.: 91 59 03 69
E-post: rune.leraand@haug.no


Nick André Trotland – Senior Kontrollør
Tlf.: 91 59 03 66
E-post: nick.trotland@haug.no

DRIFTSAVDELING


Bente Løsnes - Driftsleder
Tlf.: 91 59 03 85
E-post: bente.losnes@haug.no


Terje Kristengård - Varemottaker
Tlf.: 91 59 03 06
E-post: terje.kristengård@haug.no


Kai Amundsen - Logistikksjef

Tlf.: 91 59 03 32
E-post: kai.amundsen@haug.no