Spoling, inspeksjon og kontroll
Erling Haug AS har erfarne og kvalifiserte operatører for spoling, inspeksjoner og  kontroll av ståltau, både onshore og offshore. Vårt lager har et bredt utvalg av ståltau og kranwire, med spoleapparat og spoleutstyr i flere størrelser og kapasiteter. Vi utfører også støping/reterminering av sockets på kran og slepewire. 

Vi utfører følgende tjenester:

•    Støping/reterminering av sockets på kran- og slepewire, on-/offshore
•    Inspeksjon og spoling av ståltau, opptil 250 tonn tromler, m/backtension
•    Strekktesting av ståltau, løfteredskaper og tauverk
•    Spleising av drillines
•    Spleising av trosser/fibertau